A place where you need to follow for what happening in world cup

جی کورتنی از گروه خودکشی نحوه حرکت جیمز گان را از فیلم اصلی توصیف می کند

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی شما روی پیوندها کلیک کنید یا خرید کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جهان DC Extended در تئاترها زندگی منحصر به فردی داشته است و برادران وارنر همچنان انگشتان دست جمعی خود را حفظ می کنند. یکی از مورد انتظارترین فیلم هایی که به زودی مورد انتظار قرار می گیرد ، فیلم جیمز گان است جوخه خودکشی، که برای راه اندازی مجدد نرم خواهد بود اصل دیوید آیر فیلم 2017. تعداد انگشت شماری از بازیگران بازگشت هستند نقش های خود را تکرار می کنند، از جمله جی کورتنی در نقش کاپیتان بومرنگ. و همین بازیگر اخیراً توضیح داد كه گان چگونه از فیلم اول به عنوان سكوی پرتاب استفاده كرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.