A place where you need to follow for what happening in world cup

جی کورتنی از گروه Suicide Squad اعتراف کرد که ستاره های اصلی فیلم را در فیلم جیمز گان از دست داده است

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جهان گسترده DC مکانی رو به رشد است و تعداد زیادی از فیلم های مورد انتظار در حال پخش هستند. رئیس در میان جیمز گان است جوخه خودکشی، که یک راه اندازی مجدد / دنباله بر روی فیلم اصلی 2017 دیوید آیر خواهد بود. گان بازیگران عظیم و پر ستاره ای را جمع آوری کرد تا داستان را زنده کند و تعداد کمی شخصیت بازگشتی در آن حضور داشته باشد. کاپیتان بومرنگ جی کورتنی برگشتن، اگرچه او اخیراً اعتراف کرد که گروهی را که در آن حضور ندارند از دست داده است جوخه خودکشی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.