A place where you need to follow for what happening in world cup

حال مولان در مقایسه با همیلتون در دیزنی + چگونه است

0از لحاظ تئوری ، این یک نمونه بزرگ برای خدمات است که می تواند نشان دهد مولان یک موفقیت برای استودیو است. داده دیگری از برج سنسور میزان بارگیری برنامه Disney + در هفته را ردیابی می کند مولانآزادی در برابر هفته قبل. مطابق با TechCrunch، مولان نرخ نصب با 68٪ افزایش ، و هزینه های مصرف کننده در برنامه نیز در طول هفته 193٪ رشد کرد. به عبارت دیگر ، دیزنی + اره دید زیاد در طی مولان“آخر هفته افتتاحیه” بیش از حد معمول است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.