A place where you need to follow for what happening in world cup

دادخواست شاهزاده هری و مگان مارکل پاپاراتزی سرانجام به نتیجه رسید

0وقتی صحبت از اصل دعوا می شود ، در اصل مشخص نبود که چه کسی عکس ها را تهیه کرده و چه کسی آنها را بدست آورده است. در ماه ژوئیه ، این زوج مشهور سرانجام تهاجم به دادخواست حریم خصوصی را مطرح کردند که به آنها اجازه می داد تحقیق کنند که این عکس ها از کجا آمده است. وکیل مدافع مگان مارکل و پرنس هری توانستند پس از طرح احضارهای احضاریه و بررسی مسئولیت عکس هایی که گفته می شود توسط هواپیمای بدون سرنشین گرفته شده ، موضوع را بررسی کنند. روزنامه های اصلی را بررسی کردند ، اما همانطور که مشخص شد X17 مسئول عکس ها بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.