دادخواست Hustlers جنیفر لوپز به یک حکم رسیده است

0کمی بیشتر از یک سال پیش ، سامانتا بارباش علیه STX Entertainment ، Gloria Sanchez Productions و Pole Sisters LLC با پرداخت 40 میلیون دلار با شکایت ، ادعا کرد که این فیلم شباهت او را “سوits استفاده” می کند و شخصیت او را بدنام می کند. اما طبق آن یکی، در یک پیروزی بزرگ برای شلوغ شرکت های تولیدی ، قاضی فدرال به نفع آنها رای داد. بدین ترتیب ، پرونده رسماً رد شده است.