A place where you need to follow for what happening in world cup

دختر جاش گاد به عکس دیزنی + روزی روزگاری یک آدم برفی پاسخ A + داد

0من اخیراً این فرصت را داشتم که در یک رویداد مطبوعاتی شرکت کنم روزی یک آدم برفیکه طی آن ترنت کوری و دان آبراهام ، کارگردانان / نویسندگان ، درباره همکاری با جاش گاد برای فیلم کوتاه جدید صحبت کردند. کوری در حالی که در مورد کار خود با این بازیگر بحث می کرد ، نمی توانست یک دیدار خنده دار را که با دختر جوان گاد در مهمانی فیلم داشت ، به خاطر نگذارد ، زیرا در آنجا بود که او افکار او را در مورد کوتاه یاد گرفت:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.