در جنگ افزار ستاره ای یک ارجاع وجود دارد که جان بویگا در مورد حذف آن فکر کرد

0تبر کوچک یک قطعه دوره ای است که شامل پنج فیلم متمرکز بر جامعه هند غربی لندن بین دهه 1960 تا 1980 است. که در قرمز سفید و آبی، جان بویگا افسر پلیس بازنشسته لروی لوگان را به تصویر می کشد. لوگان پس از مشاهده حمله پدر توسط پدرش ، تصمیم می گیرد برای ایجاد تغییرات به نیروی پلیس بپیوندد. در سال 2001 ، توسط ملکه الیزابت دوم به دلیل اعمال سیاست های ضد نژادپرستی ، MBE (عضو عالی ترین سفارش امپراتوری انگلیس) به وی اعطا شد.