A place where you need to follow for what happening in world cup

دنزل واشنگتن به یاد آوردن احساساتی شدن هنگام دیدن چادویک بوسمان در نمایش برتر پلنگ سیاه

0دنزل واشنگتن می گوید که چادویک بوسمن زندگی کاملی را سپری کرد و با مرگ اینچنین جوان فریب او را نخورد ، اما بقیه ما بودیم. آنها می دانستند که وی یک دوست و یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده است. کسانی که به سادگی طرفدار بودند فرصت دیدن کار بزرگی را که او در آینده انجام می داد از دست دادند. بحث با این دیدگاه دشوار است. ما هرگز نخواهیم فهمید که چه چیزی را از دست داده ایم ، اما با توجه به کار بزرگی که دیدیم ، مطمئناً کار ویژه ای بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.