دنیس ویلنو در توصیف کرم ماسه ای “خداگونه” خود آیا ما برای فیلم آتش گرفته ایم

0یک نگاه خوب به تپه کرم شن و ماسه تا پایان دوره نگهداری شد تریلر جدید، اما در لحظات آخر ما واقعاً به موجودی نگاه کردیم ، و بله ، درک اینکه چرا بعضی ممکن است چیزی را که به عنوان یک خدا عظیم است ببینند خیلی دشوار نیست. که در تپه، فرمن ، مردم بومی سیاره کویری Arrakis ، کرم های ماسه ای را موجوداتی الهی می دانند ، اما برای کسانی که فقط برای استخراج مالیانژ حیاتی هستند ، آنها فقط جانوران خطرناکی هستند که قادر به از بین بردن ماشین ها و کشتن مردم هستند.