A place where you need to follow for what happening in world cup

دیزنی اعلام کرد که اخراج رسمی Big Time در سراسر پارک ها ، تجربیات و محصولات صورت گرفته است

0این دقیقاً یک راز نیست که دیزنی بوده است از طریق همه گیری مبارزه می کند به دلیل این واقعیت که بسیاری از مشاغل این شرکت نیاز به استفاده از پارک های موضوعی و سالن های سینما دارد. در حالی که بخشی که پارک های موضوعی را کنترل می کند ، سرانجام بیشتر آنها را بازگشایی کرده است ، این پارک ها هنوز فقط با طراحی ، کسری از تجارت عادی و یک مکان اصلی را مشاهده می کنند ، Disneyland Resort بسته است ، به جز مرکز شهر دیزنی، بدون اعلامیه در مورد بازگشایی اکنون ، دیزنی اعلام کرده است که به دلیل کشمکش مالی ، بخش دیزنی ، پارک ها ، تجربیات و محصولات 28000 بازیگر را اخراج می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.