A place where you need to follow for what happening in world cup

دیزنی در حال تمرکز بر روی جریان سازی است

0مطابق با CNBC، این شرکت به دنبال فشار دادن استراتژی مستقیم خود به مصرف کننده است و در تلاش برای تحقق این امر ، سازمان جدیدی ایجاد کرده است که توزیع محتوا ، فروش آگهی و دیزنی + را زیر یک سقف کنترل خواهد کرد. صحبت از شیفت ، مدیر عامل شرکت باب چاپک در مصاحبه ای گفت که این حرکت نتیجه مستقیم تأثیر همه گیر در صنعت سرگرمی نیست ، اما در عوض یکی از آنها اساساً برنامه قبلی خود را تسریع می کند. گفت: مجریه ،

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.