A place where you need to follow for what happening in world cup

دیزی ریدلی جنگ ستارگان ، خط خون جایگزین وحشی ری را فاش می کند

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. هنگامی که روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

باورش تقریباً سخت است اما ظهور Skywalker به سرعت به یک سالگی خود نزدیک می شود. پس از عزیمت کالین تروروو ، جی جی جی آبرامز در تلاش برای به پایان رساندن 9 فیلم Skywalker Saga به کهکشان دور دست بازگشت. یکی از بسیاری از س questionsالات اساسی که در مورد سه گانه دنباله حلق آویز شده بود ، پدر و مادر ری بود و دیزی ریدلی اخیراً در مورد چگونگی این صحبت کرد در طول سال تغییر کرده است، از جمله یک گزینه جایگزین وحشی برای اصل و نسب او.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.