A place where you need to follow for what happening in world cup

دیوید فینچر کارگردان Alien 3 درباره آنچه اشتباه شده است افتتاح می کند

0از طریق دادگاه خود را در آتش بیگانه 3، دیوید فینچر به عنوان یک ققنوس کارگردان ظاهر شد و کار خود را ادامه داد هفت به عنوان فیلم بلند بعدی او. فینچر با درک این نکته که نویسندگان و کارگردانان به معنای واقعی کلمه باید در یک صفحه قرار بگیرند ، درسهایی که از زندگی حرفه ای او و همچنین خواندن فیلمنامه پدرش آموخته است ، فهمید که هیچ کس در تجارت فیلم جزیره نیست. اگر فقط مدیران فاکس نسخه او را حذف کردند بیگانه 3 می توانست یاد بگیرد که در سال 1991 ، شاید ما در مورد “کلاسیک مطلق” صحبت کنیم بیگانه 3، به جای سخنان بسیار ماهرانه ای که دیوید فینچر برای توصیف آنچه در اصل یک جهنم زنده بود استفاده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.