رئال سالت لیک ، نشویل SC با تساوی 0-0 مرتب بازی می کند

0

نشویل SC یک شوت به سمت دروازه نزد و با وجود دریافت سه شوت دروازه ، رئال سالت لیک شنبه شب موفق به گلزنی در 0-0 نشد.