A place where you need to follow for what happening in world cup

روح پیکسار نمایش داده شده است ، در اینجا آنچه منتقدان می گویند

0این احساس می کند که ما فیلم بعدی پیکسار را شنیده ایم و صحبت کرده ایم ، روح، در حالی که برای. دقیقاً مانند هر چیز دیگری که در تقویم نمایشی است ، جستجوی روح انیمیشن (در نظر گرفته شده برای جناس) به تأخیر افتاده است، گرچه اکنون تاریخ + دیزنی در تقویم دارد – در یک لحظه اطلاعات بیشتری درباره آن ارائه می شود. به کارگردانی پیت داکتر (بالا) ، سرانجام این فیلم برای منتقدین شروع به نمایش کرد ، بیشتر به این دلیل که بخشی از برنامه جشنواره BFI امسال لندن بود. پس کجا روح جا افتادن پانتئون عظمت پیکسار؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.