A place where you need to follow for what happening in world cup

رودی جولیانی از صحنه Borat 2 به دلیل مشکلات فنی تقریباً از بین رفت

0آیا می توانید وحشت کاملی را که او در آن لحظه تجربه کرده تصور کنید؟ خون او باید یك لحظه سرد یخ زده باشد. نه تنها سرنوشت بود بورات 2اوج بزرگ در معرض خطر است ، اما او همچنین باید مسئولیت امنیت زن جوان را بازی کند که نقش دخترش را بازی می کند ، بازیگر زن ماریا باکالوا. خوشبختانه همه اینها به لطف صرفه جویی در مصرف باتری در حالت هواپیما به نتیجه رسیدند (دوباره ، آیا می توانید استرس ناشی از روشن و خاموش کردن آن را به این امید که نشانه از دست نرود ، تصور کنید؟) ، و بقیه اکنون تاریخ سینما است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.