A place where you need to follow for what happening in world cup

ری فیشر ، رئیس لیگ عدالت ، می گوید برادران وارنر از شاهدان اصلی در تحقیقات “اجتناب کرده است”

0لیگ عدالت در حال حاضر از طریق HBO Max پخش می شود که خانه Snyder Cut نیز خواهد بود. تو می توانی برای ثبت نام از این لینک استفاده کنید برای سرویس پخش جریانی.

تعدادی از لیگ عدالت بازیگران حمایت خود را از جنگ واقعی ری فیشر برای عدالت ابراز كرده اند. اخیراً خود آکوامن جیسون موموآ پشتیبانی (NSFW) برای همبازی هایش ، جنبش بیشتری در پس اتهامات اضافه می کند. و در حالی که از Kiersey Clemons بریده شد لیگ عدالت و او هرگز در واقع با جاس ودون کار نکرد ، او اخیراً پست گذاشت پیام خودش همبستگی با فیشر فقط زمان نشان می دهد که چگونه تحقیقات انجام می شود و در هفته های بعدی چند چرخش دیگر اتفاق می افتد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.