A place where you need to follow for what happening in world cup

ری فیشر لیگ عدالت ادعا می کند رئیس دی سی با جاس ودون نیز مشکلاتی دارد

0اگر شما در مورد چگونگی جمع شدن فیلم مطلع نیستید ، جاس ویدون برای تکمیل این کار وارد عمل شد لیگ عدالت در زمان پخش تئاتر ، پس از ترک زک اسنایدر از پروژه به دنبال یک فاجعه خانوادگی. فیلمبرداری های گسترده منجر به ایجاد فیلمی کاملا متفاوت شد و ری فیشر اکنون ادعا می کند رفتارهای سوus استفاده کننده نیز در تمام مراحل تکمیل فیلم بدون کنترل باقی مانده است. وی اخیراً بار دیگر به رسانه های اجتماعی رفت و این بار ادعا كرد كه والتر حمادا ، رئیس دی سی ، به رفتار ضعیف آن زمان اذعان كرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.