زمین لرزه های آستین اف سی ، سن خوزه با تساوی 0-0 به پایان می رسد

0

آستین اف سی و زمین لرزه های سن خوزه عصر شنبه با تساوی 0-0 به تساوی رسیدند. JT مارچینکوفسکی از سان خوزه شش سیو ثبت کرد در حالی که برد استوور از آستین 9 سیو ثبت کرد.