زمین لرزه ها ، خاویر لوپز اولین گل را به ثمر رساند ، اما تیمبرز بازی را مساوی کرد ، 1-1

0

زمین لرزه های سن خوزه پورتلند تیمبرز را در یک بازی 1-1 مساوی کرد. خاویر لوپز اولین گل را به ثمر رساند ، اما فیلیپه مورا برگشت تا بازی مساوی به پایان برسد.