A place where you need to follow for what happening in world cup

ساشا بارون کوهن از بورات اعتراف می کند که از فیلمبرداری این دنباله از زندگی خود ترسیده است

0وقتی سال 2020 شروع شد ، هیچ نشانه ای از این موضوع وجود نداشت بورات 2 در راه بود و فقط در اوایل سپتامبر بود که وجود این دنباله به طور علنی مشخص شد. شلیک هم قبل و هم در طی بحران فعلی سلامت ، بورات 2 شخصیت مشهور را در سفر به ایالات متحده برای تحویل دخترش ، ساندرا جسیکا پارکر ساگدیف ، به معاون رئیس جمهور مایک پنس ، و همچنین بررسی چگونگی تغییر فرهنگ آمریکایی از آخرین بازدید خود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.