A place where you need to follow for what happening in world cup

ساشا بارون کوهن از Borat 2 یکی از سنت های خود را برای یک صحنه شکست

0که در بورات 2، شخصیت مشهور پس از کشف اطلاعات نادرست و ادعای عدم وقوع هولوکاست ، در یک کنیسه با جودیت دیم ایوانز و دوستش ملاقات می کند. به منظور تلاش و ترکیب ، او با لباسی که مستقیماً از تبلیغات جنگ جهانی دوم پاره شده لباس می پوشد ، اما ایوانز و زن دیگر در معبد با خشم و خشم واکنش نشان نمی دهند. در عوض ، آنها تشخیص می دهند که رفتار وحشتناک احمق از ترس ناشی می شود ، و بنابراین ایوانز تصمیم می گیرد تا با ترس این ترس را بکشد. او او را در آغوش می گیرد ، او را می بوسد ، و به او سوپ غذا می دهد ، و در حالی که خط آخر منگوله بزرگ ، سرخوشی بورات در فاش شدن ایوانز است که او از اول دست هولوکاست را تجربه کرده است ، اما زیبایی لحظه واقعی را کم نمی کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.