“سرجیو آگوئرو رمز را شکست” – الکسی لالاس در مورد حرفه افسانه ای آگوئرو و بازنشستگی I State of the Union

0

الکسی لالاس و دیوید موسه پس از اعلام بازنشستگی سرجیو آگوئرو در مورد حرفه افسانه ای او صحبت می کنند. او این کد را شکست. سخت ترین کار در ورزش ما قرار دادن توپ در پشت تور است و او این کار را به طور مداوم انجام داد.

2 روز پیش · وضعیت اتحادیه الکسی لالاس · 3:21