A place where you need to follow for what happening in world cup

سفرهای فضایی چگونه گم می شوند

0چگونه سفر زمان در گمشده در فضا اتفاق می افتد

گمشده در فضا با اصولی کار می کند که دوست دارم آن را “ماشین زمان چکوف” بنامم. همانطور که می بینیم آزمایشات ویل رابینسون جوان در ایجاد دستگاه تحریف زمانی باعث ایجاد برخی از پروژه های جالب مدرسه علمی می شود ، در نهایت مشخص شد که طراحی های Will بسیار محکم بوده است. با 20 سال عمر ، و فقط یک دکتر اسمیت مسن / جهش یافته برای پرورش جاه طلبی های خود ، Older Will پورتالی فعال برای گذشته ایجاد می کند. با استفاده از HyperEngine و مواد اصلی Jupiter-2 ، شخص مسن تر Will می تواند پورتالی را برای مختصات دقیق مأموریت راه اندازی شده در سال 2058 باز کند. ، گمشده در فضا این کار را به سادگی روشن کردن دستگاه ، مشت زدن به زمان و مکانی که می خواهید به آنجا برگردید و تحقق آن انجام می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.