سیاتل ساوندرز ، آستین اف سی در نبرد دفاعی به تساوی بدون امتیاز می رسند

0

سیاتل ساوندرز و آستین اف سی در یک بازی دفاعی سیم به سیم با تساوی 0-0 به پایان رسید. سیاتل در این فصل بدون شکست باقی مانده است.