A place where you need to follow for what happening in world cup

صبر کنید ، آیا شانگ-چی یک دکتر عجیب کراس اوور را معرفی می کند؟

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. هنگامی که روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جهان سینمایی مارول یک مکان همیشه در حال رشد است ، و چندین فیلم پرفروش هیجان انگیز وجود دارد که از خط لوله پایین می آیند. فاز چهار ترکیبی از چهره های جدید و بازگشت ، با پروژه هایی مانند جاودانه ها و شانگ چی و افسانه ده حلقه آوردن قهرمانان جدید برای گوشت بخشیدن بیشتر جهان مشترک. پروژه اخیر سیمو لیو را به عنوان شخصیت اصلی بازی خواهد کرد ، اگرچه شایعات جدید طرفداران امیدوار هستند که a دکتر استرنج کراس اوور به لطف شخصیت بندیگ وونگ ، وونگ صورت خواهد گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.