A place where you need to follow for what happening in world cup

صحنه شبگردی که مدیسون آیسمان را کاملاً خسته کرد

0اواخر ماه گذشته در روز مطبوعاتی Welcome To The Blumhouse شرکت کردم ، مصاحبه های مجازی با ستاره های چهار فیلم اول این مجموعه انجام دادم ، و در حالی که با مادیسون آیزمان و سیدنی سوئینی صحبت می کردم ، از آنها پرسیدم که آیا صحنه خاصی وجود دارد که آنها پیدا کنند به خصوص چالش برانگیز باشید – چه از نظر جسمی و چه از نظر احساسی. ایسمان با پرهیز از اسپویلر ، سخت ترین روز برای او فیلمبرداری از صحنه نهایی Vi در فیلم بود و شما می توانید با کلیک بر روی بازی روی ویدئو زیر ، بحث او را مشاهده کنید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.