A place where you need to follow for what happening in world cup

طراح لباس پلنگ سیاه دقیقاً به یاد می آورد که چادویک بوسمن چگونه وارد صحنه می شود چقدر باورنکردنی بود

0چادویک بوسمن علاوه بر نقش برجسته خود به عنوان T’Challa در جهان سینمایی مارول ، در یک تعداد از پروژه های برجسته دیگر نیز بازی کرد ، همه به طور خصوصی با سرطان روده بزرگ مبارزه می کنند. برخی از آن نقش ها شامل 42، مارشال، بلند شو، همه اینها نشان می داد که او کاملاً غرق در خود شده تا به چهره ای از تاریخ تبدیل شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.