A place where you need to follow for what happening in world cup

طرح رمان Ready Player Two رمان فاش شد ، اما در مورد دنباله چطور؟

0همانطور که مشخص شد ، نویسنده مستقر در آستین DOES یک داستان پیگیری دارد که به قفسه های کتاب می آید و اکنون ما از خط داستانی آن مطلع هستیم. با عنوان بازیکن آماده دو، رمان در همان جایی که داستان اصلی متوقف شده است ، با وید سلطنت هالیدی را آغاز خواهد کرد. فقط ، در خزانه های دارایی گیمر غیر عادی ، او باز هم ابزار قدرتمند دیگری را باز می کند که همه دشمنان را به خود جلب می کند. آن یکی شرح رسمی کتاب را دارد ، که به شرح زیر است:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.