ظاهراً یک فیلم تایلر پری به کریس راک کمک کرد تا مارپیچ فیلم New Saw را به ثمر برساند

0اما معلوم است که داستان حتی به همین جا ختم نمی شود. در نمایه اخیر در THR، کریس راک توضیح می دهد که بعداً در یک عروسی به سر Lionsgate برخورد کرد و به خاطر این واقعیت که ساخته شده فیلم خیلی خوب کار کرده بود و راک که از نظر فنی کاتالیزور ایده بود ، یک چک یا حتی یک تشکر دریافت نکرد. راک می گوید اکنون …