A place where you need to follow for what happening in world cup

ظاهرا Channing Tatum در قرنطینه سازنده تر از بیشتر ما بود

0چانینگ تاتوم گفت که او اخیراً وقت بیشتری را با دخترش سپری کرده و بیرون آمده است Sparkella یک و تنها، کتاب اختصاص داده شده به ارتقا expression بیان خود در دختران جوان. او این کتاب را به Everly تقدیم کرده است ، و او را “بزرگترین جادوی جادویی که من تاکنون شناخته ام” و “بزرگترین معلم” خود را در تقدیم خود خوانده است. خیلی ناز! او همچنین این را در وقف خود نوشت (از طریق مردم):

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.