فیلم بتمن تیم برتون: 12 واقعیت پشت صحنه فیلم مایکل کیتون

0تیم برتون در ابتدا از اولین فیلم بتمن خود ناامید شد

با وجود موفقیت حیاتی و تجاری ، بتمن بدون منتقدین نبود – سختگیرترین آنها ، در آن زمان ، مدیر خود بود. در مصاحبه ای با امپایر در سال 1992 ، برای تبلیغ دنباله اش ، بتمن برمی گردد، (از طريق گوجه فرنگی فاسد) تیم برتون در واقع گفت ، علی رغم لذت بردن از برخی عناصر ، او آن را “خسته کننده” دانست ، و آن را “بیشتر یک پدیده فرهنگی است تا یک فیلم عالی”. این حتی علامت پایان (یا آشفته ترین حد) نارضایتی او از فیلم را نشان نمی دهد.