فیلم های جیمز باند راجر مور ، رتبه بندی شده است

02. Live And Let Die (1973)

از همان ابتدا ، باند راجر مور قرار بود که عصر عبارت “اوه ، جیمز” باشد. حتی با علائم گویای دوران طنز آمیزتر جیمز باند که در حال افزایش است ، زندگی کن و بمیر هنوز هوای خطرناکی را حفظ کرده است. به ویژه ، سلطنت موذیانه یافت کوتو در نقش کاناگا یک شرور آرام و جمع شده را فراهم می کند که تهدید بزرگی برای 007 و هموطنانش است. همچنین ، باید گفت که سری James Bond واقعا میکند کوسه های خود را دوست داشته باشند ، زیرا این فیلم همچنین آغاز یک نقوش تکراری آبزی برای بسیاری از دشمنان مور است. اگرچه تکامل قهرمانان زن باید کمی بیشتر منتظر بمانند ، زیرا یک نفره فقیر (جین سیمور) از همه طرف بسیار بدرفتاری می کند. ممکن است از یک ماجراجویی روشنگرانه اجتماعی دور باشد ، اما زندگی کن و بمیر شروع محکمی برای این دوره از تاریخ باند است.