مارک هامیل با استفاده از پوسترها جنگ ستارگان و انتخابات ریاست جمهوری را با هم گره می زند و پاسخ زیادی می دهد

0به عنوان یک قاعده کلی ، بازیگران به طور معمول یک گروه خجالتی در مورد به اشتراک گذاشتن وابستگی ها یا احساسات سیاسی خود در مورد وضعیت جهان نیستند ، اما به لطف رسانه های اجتماعی ، عصر قطبش افزایش یافته ای که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم و احساسات بسیار شدید بسیاری است درباره رئیس جمهور ترامپ ، این نظرات طی چند هفته گذشته حتی بیشتر بوده است. با این وجود ، این توییت ها با اشاره به مشاغل شخصی افراد مشهور بوده اند. مثلاً سابق وایپ ستاره جولیا لویی-دریفوس در مورد توئیتر خانم معاون رئیس جمهور دیگر توییتی نداد فقط یک شخصیت داستانی بودن، و بیش از 500000 بار پسندیده شده است.