ماموریت: سیمون پگ از ماموریت غیرممکن در مورد اینکه تماشای تام کروز انجام کارهای بدلکاری خودش چگونه است

0در حال حاضر ، بیشتر ماموریت غیرممکن طرفداران انتظار داشتند تام کروز شیرین کاری وحشی جدیدی را برای این حق رای دادن ارائه دهد. ما او را دیده ایم که با هلی کوپتر پرواز می کند ، تعقیب و گریزهای خطرناک موتورسیکلت را تحمل می کند و هواپیما را هنگام بلند شدن چنگ می زند. اما در حالی که ما این را در یک فیلم دیده ایم ، سیمون پگ ، همبازی وی ، آن را در زندگی واقعی دیده است. حالا ، او فاش کرده که اینطور است.