A place where you need to follow for what happening in world cup

ماهرشالا علی “ارتباط” خود با بازیگر اصلی تیغه وسلی اسنایپس را توضیح می دهد

0طبیعتاً ، این نیز کمک کرد که ماهرشالا علی نیز یک آلوم جهان سینمایی مارول بود ، همانطور که او در واقع نقش Cottonmouth را بازی کرد در اقتباس سری Netflix از لوک کیج. وقتی از قبل در خانواده مارول هستید ، پرسیدن چه روزنه های دیگری نیز وجود دارد ، به ویژه در چه مواقعی ، صدمه ای نخواهد دید تیغه روی کتاب است تا برگردد. علی با این ایده ها ، علی از نماینده خود خواست که ببیند مالکیت معنوی خاموش چه وضعیتی دارد ، و او بخشی از داستان را از طریق اظهارات زیر بیان کرد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.