A place where you need to follow for what happening in world cup

مایکل روکر نبردهای خوبی علیه COVID-19 و “Won The War” انجام داد

0ویروس کرونا ویرانی را در سرتاسر جهان ایجاد کرده است ، و گرچه می تواند برای هر فرد آلوده کشنده باشد ، اما به خصوص افراد پیشرفته سالها یا سیستم ایمنی ضعیف را در معرض خطر قرار می دهد. از آنجا که مایکل روکر 65 ساله است ، این می تواند او را در مکان ظریف تری قرار دهد. با این حال ، او اخیرا در مورد خود به اشتراک گذاشت اینستاگرام صفحه ای که او خوب است و نبرد سختی علیه COVID-19 داشته است. این چیزی است که او برای گفتن داشت:ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.