متیو مک کاناهی نشان می دهد که چرا دیگر کمدی های عاشقانه انجام نمی دهد

0بعد از مهمان بازی در رابطه جنسی در شهر در سال 2000 ، متیو مک کاناهی در یک دهه در پنج کمدی رمانتیک بازی کرد که همگی موفقیت های بزرگی بودند. شما می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم: برنامه ریز عروسی، چگونه یک پسر را در 10 روز از دست بدهیم، عدم راه اندازی، Fool’s Gold و ارواح دوست دختر گذشته. آنچه در ادامه رخ داده است ، به ازای مک کوناهی: