A place where you need to follow for what happening in world cup

متیو مک کاناهی نشان می دهد که چرا دیگر کمدی های عاشقانه انجام نمی دهد

0بعد از مهمان بازی در رابطه جنسی در شهر در سال 2000 ، متیو مک کاناهی در یک دهه در پنج کمدی رمانتیک بازی کرد که همگی موفقیت های بزرگی بودند. شما می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم: برنامه ریز عروسی، چگونه یک پسر را در 10 روز از دست بدهیم، عدم راه اندازی، Fool’s Gold و ارواح دوست دختر گذشته. آنچه در ادامه رخ داده است ، به ازای مک کوناهی:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.