مت دیمون و بن افلک دوباره به هم پیوستند و برای یک دلیل خوب برومانس خود را از بین بردند

0مت دیمون و بن افلک با یک پلتفرم جمع آوری کمک مالی همکاری می کنند اوماز، که برای سازمان های غیر انتفاعی ، برای یک بازی قرعه کشی پول جمع می کند. و برنده به همراه یکی از دوستانش به لس آنجلس منتقل می شوند ، در یک هتل چهار ستاره اسکان داده می شوند و با دو بازیگر ناهار می خورند. اما مهمتر از همه ، طرفداران می توانند از طریق کمک های مالی وارد مسابقه شوند و این بودجه به ابتکار عمل شرق کنگو و Water.org اختصاص خواهد یافت. و اگر همه اینها نبود ، هر دو برای تبلیغ ویدیوهای خنده دار دوباره به هم پیوستند. خودت ببین: