A place where you need to follow for what happening in world cup

مدیر جدید جهش ها توضیح می دهد که چرا بوسه همجنسگرایان Skywalker برای نمایندگی “خجالت آور” بود

0طی چند سال گذشته دنیای سرگرمی شاهد گفتگوهایی درباره نمایندگی پشت و جلوی دوربین بوده است. فراخوانهایی برای تنوع فراخوانده شده است ، با حق امتیاز زیادی که گامهای قابل توجهی به جلو برداشته است. در حالی که جنگ ستارگان برخی از طرفداران با یک بوسه چشمک زدن و از دست دادن آن را از دست خواهند داد ظهور Skywalker بین دو شخصیت پس زمینه همجنس باز جهش های جدید مدیر جاش بون اخیراً با این اشاره سر ظریف صحبت کرد قسمت IX، آن را “شرم آورترین” نسخه نمایندگی خواند. مانند او توضیح داد،Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.