A place where you need to follow for what happening in world cup

مدیر Cuits تهدید به مرگ پس از واکنش شدید درباره پوستر Netflix شده است

0اگر شما درگیر داستان نیستید ، مأموران امی 11 ساله ، یک دختر مسلمان سنگالی که در فرانسه زندگی می کند ، پیروی می کند ، که علی رغم ارزش های سنتی خانواده اش ، به یک تیم رقص به نام “بچه ها” می پیوندد. این فیلم به مضامین بیش از حد جنسی پرداخته است اما به هیچ وجه برای تجلیل یا ترویج آن ساخته نشده است. این اعتراض به دلیل پوستر و نه به این دلیل است که مردم فیلم را دیده اند یا زمینه تصویری را که در بازاریابی برای آن می دیدند ، داشته اند. مأموران، از آنجا که این فیلم تا 9 سپتامبر به Netflix نمی رسد.

سکوی پخش جریانی با تغییر پوستر و عذرخواهی زیر پاسخ داد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.