A place where you need to follow for what happening in world cup

مردی را تماشا کنید که به دلیل نداشتن ماسک هنگام تلاش برای نقل قول یک اشکال ، از دنیای دیزنی به بیرون پرتاب می شود

0من به آن مرد اعتبار می دهم ، او حداقل مخاطبان خود را می شناسد. در حالی که او این نقل قول را کمی اشتباه می کند ، او به شخصیت هاپر از Pixar اشاره می کند A Bug’s Life. اگرچه ممکن است از شرور فیلم Pixar به عنوان منبع شما بهترین مکان برای ایجاد استدلال نباشد ، اما نکته نهایی قابل درک است. این پسر می خواست همه در پارک از او پیروی کنند و نقاب خود را بردارند ، با این ایده که اگر همه این کار را می کردند ، پارک نمی توانست جلوی همه آنها را بگیرد. نقل قول واقعی …ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.