A place where you need to follow for what happening in world cup

مشاوره دانیل کریگ به پیوند بعدی خنده دار و NSFW است

0و اینکه کجا همه چیز از اینجا پیش می رود حدس کسی است. وقتی معلوم نبود دانیل کریگ برگردد ، نامهای مختلف زیادی به عنوان اوراق قرضه جدید احتمالی پرتاب شدند ، و اکنون که به پایان این دوره رسیده ایم ، مکالمه دوباره شروع می شود. حتی تماس هایی گرفته شده است تا جیمز باند بعدی یا فردی رنگین پوست باشد ، یک زن، یا هر دو. در این مرحله ، نمی توان دانست که احتمال وقوع هر یک از آنها وجود دارد اما به نظر می رسد که این ایده ها کاملاً واضح است از روی میز نیست، بنابراین هر چیزی ممکن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.