من Hocus Pocus را با دختر 4 ساله ام تماشا کردم و نظر او در اینجا است

0او در ابتدا با بازگشت خواهران سندرسون بسیار ترسیده بود

خیلی طول نکشید Hocus Pocus، ماکس دنیسون (اومری کاتز) ، بسیار خونسرد برای پیوند مدرسه از لس آنجلس ، خواهران ساندرسون را به طور تصادفی به زندگی بازمی گرداند ، هنگامی که او برخلاف خواست خواهرش ، دنی (ثورا Birch) رفت و آلیسون (Vinessa Shaw) را خرد کرد. دخترم در این صحنه گیج کننده و ترسناک از جا پرید و به طرف من دوید. cackles و screferences from Winifred (بت به معنای) ، سارا (سارا جسیکا پارکر) و مری سندرسون (کتی ناجیمی) صادقانه بسیار وحشتناک هستند ، بنابراین من فقط می توانم تصور کنم که یک کودک پیش دبستانی در این لحظه چه چیزی را پشت سر می گذارد.

اما به محض اینکه عناصر سبک وحشت از بین می روند و کمدی به تصویر می آید ، دخترم حداقل تا زمان معرفی یک شخصیت نابود شده دیگر به گذشته قدیمی خود بازگشت.