A place where you need to follow for what happening in world cup

مولان استار فاش کرد نگاه مردانه او در این فیلم واقعا قانع کننده بوده است

0مولانداستان اصلی همیشه جذاب بوده است. به دنبال دختری که برای نجات پدرش خود را به عنوان یک سرباز مرد در می آورد ، کاملاً تنش در داستان ایجاد می شود ، زیرا یکی از بزرگترین چالش های مولان این است که مردان اطرافش را متقاعد کند که مثل آنها است. اما به نظر نمی رسد که این مسئله برای بخش گریم و لباس تولید خیلی مشکل باشد مولان ستاره یفی لیو اخیراً فاش کرد که نگاه مردانه او بسیار قانع کننده است.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.