A place where you need to follow for what happening in world cup

مولان ثابت می کند که دیزنی هرگز یک بازسازی زنده واقعی را واقعا عالی نخواهد کرد

0برخی از مضامین جدید از طریق اضافه شدن شیان لانگ از گونگ لی ، جادوگری که به عنوان زنی با چی قوی مانند مولان است ، پیشنهاد می شود و بنابراین او را بیش از دیگران درک می کند. با این حال ، قوس های شخصیت برای هر دو شخصیت فوق العاده کوتاه شده احساس می شوند. ژیان لانگ به مولان پیشنهاد می کند که تنها راه برای پذیرفتن کامل قدرت او ، آشکار ساختن خود واقعی اوست و در صحنه بعدی ، این همان اتفاقی است که می افتد. مولان پیشنهاد می کند که ژیان لانگ ذاتاً شرور نیست و عملاً در لحظه بعدی ، جادوگر مقداری از رستگاری را پیدا می کند. این قسمتها به دلیل هر چیز دیگری که فیلم برای جا دادن به آن نیاز داشت ، مجاز به ایجاد هر چیز واقعاً راضی کننده نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.