مولان ممکن است چین را خرد نکند ، اما به نظر می رسد که این دیزنی را خرد می کند +

0دیزنی فقط به صورت علنی گفته است شرکت “خوشحال” شد با نتایج دیزنی + ، اما در این مرحله ، احتمالاً تا تماس بعدی با سود ، که انتظار می رود در ماه نوامبر برگزار شود ، هیچ شماره سختی از این شرکت دریافت نخواهیم کرد ، مگر اینکه روز سرمایه گذاران که اخیراً اعلام شده است اتفاق بیفتد. هنوز هم ، اگر این اعداد نزدیک به دقیق باشد ، قابل درک است که چرا دیزنی راضی است. همراه با شماره های جهانی گیشه ای که قرار داده است مولان چیزی در حدود 300 میلیون دلار درآمد ناخالص ، که در مورد این فیلم فقط می تواند برای از دست دادن فیلم نباشد ، اما تحت این شرایط ، می توانید این را یک برد بدانید.