A place where you need to follow for what happening in world cup

مگان فاکس پس از دفاع از مایکل خلیج و ترانسفورماتورهایش ، در مورد “لغو فرهنگ” صحبت می کند

0گذشته از پوشیدن لباس بیکینی در مجموعه 15 ، گزارش های قبلی درباره استماع مگان فاکس برای مبدل ها وقتی او نزدیک به 20 نفر بود ، ظاهراً درگیر بازیگر شستشوی فراری کارگردان بود تا نقش را بازی کند. وی در اظهارات اخیر خود این شایعات را به استراحت رساند و توضیح داد که در پارکینگ شرکت تولیدی Bay قرار دارد ، اعضای خدمه دیگری نیز حضور داشتند و از وی خواسته نشده است که لباس پیشنهادی بپوشد. نظرات کامل وی در مورد منتشر شد اینستاگرام:

Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.