میلی بابی براون از انولا هولمز درباره آخرین خط فیلم Netflix توضیح می دهد و چرا باعث می شود او درباره چیزهای عجیب و غریب فکر کند

0از زمان نقش آفرینی او در چیزهای غریبه ، میلی بابی براون بخشی از موج جدیدی از بازیگران جوان و آینده دار هالیوود است که طوفان می کشد ، از جمله بسیاری از او چیزهای غریبه هم ستاره ها که در انولا هولمز، شخصیت او آخرین خط امیدوار کننده را می گوید ، “آینده به ما بستگی دارد” ، که او می گوید شهری، با نسل او صحبت می کند: