میگل بری ، 10 نفره کلمبوس کرو با نتیجه تساوی 2-2 مقابل FC سینسیناتی

0

خدمه کلمبوس به لطف گل میگوئل بری در دقیقه 77 علی رغم داشتن 10 مرد در زمین در کل نیمه دوم ، مقابل FC سینسیناتی به تساوی 2-2 رسیدند.